آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
saat1[1]

آموزش ساعت به انگلیسی

3,000 تومان

پرسیدن ساعت

 ?What time is it
?What’s the time, please
? Can you tell me the time, please

بیان ساعت
راههای مختلفی برای بیان ساعت وجود دارد:
۱- استفاده از past و to

۲:۱۵
a quarter past two
۲:۳۰
half past two
۲:۰۵
five past two

ادامه مطلب در فایل دانلودی می باشد