آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
grammar1

آموزش گرامر انگلیسی زمانهای مربوط به آینده

3,000 تومان

در زبان انگلیسی برای بیان زمان آینده از افعال و حالتهای مختلفی استفاده می‌شود که آنها را به ترتیب اهمیت در زیر می‌بینید:

 

۱٫ will + verb

۲٫ be + going to + verb

۳٫ Present Progressive (حال استمراری)

۴٫ will + be + verb-ing و فرمهای دیگر

*****************************

ادامه مطلب را از لینک زیر دانلود کنید