آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
c1

اصطلاحات انگلیسی (حرف C)

2,500 تومان

در این بخش اصطلاحات انگلیسی که با حرف C شروع می شوند بیان شده است.

Idiom Definition Usage
calculated risk an action that may fail but has a good chance to succeed Investing in that stock is a calculated risk.
call a spade a spade speak bluntly I think that you should call a spade a spade.

********************************

ادامه مطلب در فایل دانلودی می باشد