آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
Untitled-3

اصطلاحات زبان انگلیسی و معادل آن در فارسی

2,500 تومان

Adversity often leads to prosperity

پایان شب سیه سپید است

Nobody can catch up with him

کسی به پاش نمیرسه

He was framed

پراش پاپوش دوختند

**********************************

ادامه مطلب در فایل دانلودی می باشد