آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
پ

انواع طرح های پارچه به انگلیسی

3,500 تومان

انواع طرح پارچه ها

در این بخش انواع پارچه ها و طرح های مختلف آن بیان شده است.

۱- نظرت راجع به این پیراهن ساده چیست؟

How do you like this plain shirt?

۲- آن شطرنجی را ترجیح می دهم.

I’d prefer that checked one.

** ادامه مطلب در فایل دانلودی می باشد**