آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
ش۲

انواع لحن صحبت کردن به انگلیسی

1,000 تومان

انواع لحن صحبت کردن به انگلیسی

در این بخش مدل های مختلف صحبت کردن برای یادگیری بیشتر زبان آموزان آموزش داده شده است.

۱- لطفا آرام صحبت کنید.

Please keep your voice down.

۲- آرام تر صحبت کن، لطفاً.

Lower your voice, please.

** ادامه مطلب در فایل دانلودی می باشد **