آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
images1-300x154

بیان مشکلات احتمالی در سفر به انگلیسی

3,000 تومان

در این پست به بیان مشکلاتی که ممکن است در سفر پیش روی مسافرین باشد می پردازیم.این مشکلات ممکن است شامل مراجعه به اداره پلیس ،سفارت و … باشد.