آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
قرارداد

تمدید قرارداد استخدام پیمانی

5,000 تومان

(تمدید قرارداد استخدام پیمانی)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

۱- نام دستگاه : ۲- شماره ملی مستخدم : ۱/۲- شماره مستخدم :
۳- نام : خانم ۴- نام خانوادگی : ۵- نام پدر :
۶- شماره شناسنامه :                     ۱/۶- محل صدور :                                         شهرستان :                       استان :
۷- محل تولد: ۸- تاریخ تولد :
روز                    ماه                 سال
۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی :
بالاترین مدرک :                               رشته :
۱۰- عنوان پست سازمانی :                                                            ۱/۱۰- شماره پست سازمانی :

دانلود نمونه تمدید قرارداد استخدام پیمانی به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان