آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
khata

خطا های رایج در زبان انگلیسی

4,000 تومان

یکی از الگوهای رفتاری اشتباه، ترجمه یک جمله از فارسی به انگلیسی به همان حالت فارسی اش است. (فارسی وار ترجمه کردن!!!)

مثلا میخواهیم بگوییم: ” من با شما موافق هستم”

۹۰% دانش آموزان در ایران احتمالا میگویند:   “I am agree with you”
در حالی که صحیح آن این است: “I agree with you”

Mistake: using am/is/are with the verb ‘Agree’
Wrong: I am agree with you.
Right: I agree with you.

********************************

ادامه مطلب در فایل دانلودی می باشد