آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
rmbbook1

خلاصه کتاب ثروتمندترین مرد بابل (ساموئل کلاسون)

2,000 تومان

نمونه ای از خلاصه کتاب ثروتمندترین مرد بابل (ساموئل کلاسون)

کتاب ثروتمند ترین مرد بابل مجموعه ای از داستانهای واقعی است که هم از لحاظ ادبی و هم به لحاظ راهنمائی های مالی و اقتصادی جالب توجه می باشد. در همه داستان ها علل مشکلات مالی مورد بررسـی قرار گرفته و راهکارهای عملی جالبی برای رفع آن پیشنهاد شده است . هدف واقعی در ایـن کتـاب ایجـا بینشی است تا علاقمندان به موفقیت مالی به کمک آن ثروتمند شوند، از ثروت خود نگهـداری کـرده و از درآمد حاصل از آن ثروت، ثروت بیشتری به دست آورند. در ذیل خلاصه ای از داسـتان هـای ایـن کتـاب برای خوانندگان محترم ارائه می گردد.

شناسنامه محصول

 

نام محصول خلاصه کتاب ثروتمندترین مرد بابل (ساموئل کلاسون)
تعداد صفحات ۸
نحوه ارسال ایمیل
نوع فایل PDF قابل پرینت با کیفیت بالا
اطلاعات شامل متن