آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
reading

دانلود کتاب تقویت خواندن در انگلیسی

10,000 تومان

کتاب  تقویت خواندن در انگلیسی برای افزایش سطح مهارت لغات و درک مطالب در انگلیسی کاربرد زیادی دارد.زبان اموزان نیز توسط این کتاب تقویت خواندن در انگلیسی میتوانند به افزایش مهارت خواندن انگلیسی و درک مطلب انگلیسی در خود پیشرفت حاصل کنند.

کتاب Reading Comperhension Boosterبا حدود ۱۰۰ فعالیت و تمرین جذاب با هدف ارتقای مهارتهای بنیادی و اساسی درک مطلب انگلیسی تدوین شده است . با مطالعه این کتاب و انجام تمرینات که در هر درس آمده اند درک متون پیچیده و مختلف برای زبان آموز راحت تر از قبل گشته و به توانایی بیشتری در زمینه مطالعه و خواندن انگلیسی دست پیدا میکند.

  • فعالیت های کتاب شامل ۷ واحد می شود که هر واحد یکی از موضوعات اساسی را شامل می شود .
  • موضوعات مختلفی را کتاب مورد بررسی قرار می دهد مثلا درباره فضا، حیوانات و ….

هر قسمت از کتاب شامل یک بخش در ارتباط با معلمان می باشد که می توانند قبل از تدریس هر درس ابتدا آن را مطالعه کنند تا بتوانند به بهترین شکل آن بخش را تدریس کنند.