آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
download

دانلود کتاب تلفظ عالی در انگلیسی

10,000 تومان

کتاب تلفظ عالی یک راهنما در تقویت مکالمه عالی به زبان انگلیسی می باشد و برای افرادی که در حال یادگیری زبان انگلیسی می باشند بسیار کمک آموزشی خوبی است.

این کتاب برای زبان آموزان یک راهنمای خوب و روشن برای یک تلفظ عالی در زبان انگلیسی است که طوری تدوین شده است که براحتی قابل فهم است بسیاری از افراد می توانند از طریق تمرین و ممارست  مشکلات تلفظ در زبان انگلیسی را بهنگام مکالمه یا سخنرانی بفهمند و با انجام همین تمرینات و با سعی و تلاش بر آنها فایق ایند.ویرایش جدید این کتاب با تمرینات اضافه می تواند در تقویت و بهبود تلفظ افراد موثر باشد.