آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
ds-300x154

دانلود کتاب ۱۱۰۰ لغت انگلیسی با ترجمه فارسی

10,000 تومان

کتاب ۱۱۰۰ لغت انگلیسی با ترجمه فارسی ۱۱۰۰English Word Persian علاوه بر دارا بودن معنی فارسی هر واژه مترادف و معنی آن به زبان انگلیسی را نیز شامل می شود. در حقیقت این بخش مانند دیکشنری های انگلیسی به انگلیسی حاوی توضیحاتی ساده در مورد کلمه مورد نظر است. ترتیب قرار گیری کلمات در کتاب ۱۱۰۰ لغت انگلیسی با ترجمه فارسی ۱۱۰۰English Word Persian به ترتیب حروف الفبا بوده و از این جهت نیز برای یافتن و جستجو کلمه مورد نظر ساده است.