آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
common-mistakes

دانلود کتاب ۱۳۰ اشتباه زبان آموزان در انگلیسی

8,000 تومان

۱۳۰ اشتباهی که دانش آموزان در حین استفاده از زبان انگلیسی انجام می دهند.

کتاب ۱۳۰ اشتباه دانش آموزان که برای شناسائی کردن اشتباهاتی که در حین مکالمه و استفاده از زبان انگلیسی است مورد استفاده قرار می گیرد و برای برطرف کردن این اشتباهات دانش آموزان کاربرد دارد.

این کتاب کم حجم حاوی ۱۳۰ اشتباه رایج در هنگام استفاده از زبان انگلیسی است که زبان آموزان دچار آن میشوند.