آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
poem

شعر و جملات معروف انگلیسی همراه با ترجمه

1,000 تومان

در این درس  برخی اشعار انگلیسی و فارسی همراه ترجمه فارسی آن آورده شده است این متون برای تقویت قدرت نوشتار و همچنین افزایش دامنه لغات بسیار مناسب است حتی قادر خواهید بود قدرت ترجمه خود را نیز تقویت کنید.