آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
france

فرهنگ و آداب و رسوم کشور فرانسه به انگلیسی

2,000 تومان

Identification. French national identity is based on the historical origins of the nation in Celtic, Gallo-Roman, and Frankish cultures. The name “France” originally was used to refer to several peoples in the lower Rhineland.

*****************************************

ادامه مطلب را از لینک زیر دانلود کنید