آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

قرارداد اتصال به شبکه اینترنت بی سیم

5,000 تومان


بخشی از قرارداد

قرارداد اتصال به شبکه اینترنتبی سیم – Wireless

مقدمه :

این قرارداد در تاریخ        تهران بین شرکت ……………… به شماره ثبت   ……………..  به مدیریت ……….. که از این پس ………. نامیده میشود از یک طرف و شرکت             به شماره ثبت           و کد اقتصادی:         به آدرس:                  به مدیریت                     که منبعد در این قرارداد مشترک نامیده میشود از سوی دیگر،  با رعایت مواد و شرایط زیر منعقد گردید.

 ماده ۱ : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از :

برقراری اتصال دو طرفه به شبکه جهانی اینترنت  با سرعت kbps….. به تفکیک مقدارkbps ….. دریافت وkbps …..  ارسال براساس استاندارد  ( (Protocol TCP/IP به صورت اختصاصی (Dedicated) ، همراه با ….. عددIP  معتبر.

تبصره ۱: تخصیص تعداد بیشتر شناسه فیزیکی خصوصی منوط به تکمیل فرم ارائه شده ……….، توسط مشترک و تایید کارشناسان فنی ………. می باشد.

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد اتصال به شبکه اینترنت  بی سیم – Wireless به صورت wordو قابل پرینت و استفاده آسان .