آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

قرارداد اجرای طرح پژوهشی

3,000 تومان


بخشی از قرارداد

 

« قرارداد اجرای طرح پژوهشی »

« با اعتبار ۱۰۰% بیرونی »

 

ماده ۱ : طرفین قرارداد

این قرارداد بین آقای ………………………………………… به نمایندگی از طـرف سازمان ………………………………………… به نشانی ……………………………………….کـه در این قرارداد به اختصار «سازمان» نامیده می شود از یک طرف و………………………………………… نام پدر: …………………….. به شماره شناسنامه: ……………… صادره از :…………………………….. .به نشانی:  ………………………………………… تلفن: …………………….که در این قرارداد به اختصار«مجری طرح» نامیده می شود از طرف دیگر مـنعقد می گردد.

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه  قرارداد اجرای طرح پژوهشی به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .