آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۳

3,000 تومان


بخشی از قرارداد

 بسمه تعالی

قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات شرکت ………………………..

این قرارداد فی مابین شرکت …………………به شماره ثبت …………………. به مدیریت ……………….. فرزند …………..  به شماره شناسنامه ………….. ،صادره از ……………………………………………… و شماره تلفن …………………….. و نمابر ……………… ، که در این قرارداد شرکت نامیده میشود از یک طرف و شخصیت حقیقی/ حقوقی : ……………..به شماره ثبت:……………..   به مدیریت آقای/خانم : …………………. فرزند: ……………………..   به شماره شناسنامه : …………………….. صادره از:…………………….. به نشانی: ……………………………….        شماره تماس: ………………………….. نمابر: ………………………… پست الکترونیک: …………………………..که از این پس «عامل فروش» نامیده می‌شود از طرف دیگر مطابق با شرایط و مفاد ذیل منعقد می‌گردد.

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد رنگ آمیزی به صورت word و قابل پرینت و استفاده آسان