آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
قرارداد

قرارداد تأسیسات برقی

5,000 تومان

(قرارداد تأسیسات برقی)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد در تاریخ …………………. مابین شرکت ……………………. به نمایندگی ………………….. به نشانی ……………………………. تلفن ………………… که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای  …………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه ………………..و به نشانی …………………. تلفن …………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

اجرای کلیه عملیات کنده کاری و شیارزنی…

دانلود نمونه قرارداد تأسیسات برقی به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان