آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

قرارداد تکریب

3,000 تومان


بخشی از قرارداد

به نام خدا

قرارداد تکریب

این قرارداد فی مابین سازمان جهادکشاورزی استان   به نمایندگی آقای …………………………. رئیس سازمان جهادکشاورزی به عنوان کارفرما و شرکت …………………………  به مدیرعاملی آقای ……………………. .فرزند ………………. ش ش ……………… متولد ………………  به عنوان پیمانکار در چهار نسخه منعقد می گردد.

ماده ۱-موضوع قرارداد :

هرس دمبرگ نخیلات با دستگاه اره برقی به مقدار ………………. متر طول و به ازای هر متر ……………………… ریال در طرح توسعه باغات در اراضی مستعد با عنوان زیر پروژه تکریب نخیلات با کد …………………….

 

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد تکریب به صورت word و قابل پرینت و استفاده آسان