آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

قرارداد خدمات رایانه‌ای

5,000 تومان


بخشی از قرارداد

 

قرارداد خدمات رایانه‌ای

 

  • کارفرما :  ……………………….
  • مجری : ………………………….
  • موضوع  : ……………………….
  • کد پروژه   : ………………….

مقدمه :

در مورخه ………………………. این قراردادو یک پیوست که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است بین…………………… به نمایندگی…………………………………….و شرکت ………………………. به نمایندگی آقای …………………( مجری)،  طبق مقررات زیر و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد  درج شده است بشرح ذیل منعقد می گردد.

 

ماده  یک – موضوع قرارداد

  • خدمات قرارداد مطابق قابلیت مجموعه نرم افزاری ……………… برای راه‌اندای سایت دارای یک زیربخش وب ارایه میگردد که در پیوست شماره یک شرح داده می‌شود. (منظور از زیربخش های وب، بخش‌های مجزایی مانند معاونت پژوهشی دانشگاه یا کتابخانه با طراحی و مدیریت و صفحه اول مخصوص به خود می باشند)

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد خدمات رایانه ای به صورت word و قابل پرینت و استفاده آسان