آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

قرارداد خرید

3,000 تومان


بخشی از قرارداد

تاریخ : ……….

شماره : ……….

 

قرارداد خرید

این قرارداد بین………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت  ) به آدرس …………………………………………………………………. که منبعد در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و شرکت ……………… به شماره ثبت ……………کد اقتصادی ………….. به نمایندگی آقای …………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………. صادره از………..که منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد خرید به صورت word و قابل پرینت و استفاده آسان