آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی

3,000 تومان


بخشی از قرارداد

              بسمه تعالی

قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی

 این قرارداد ما بین شرکت ………………(سهامی خاص) به شماره ثبت ………………. به نمایندگی ……………..  با سمت ………….. به نشانی……………………………………………………  به شماره  تلفن: …………………. و فاکس: …………………….  به عنوان طرف اول و فروشگاه اینترنتی ……………………. به مدیریت: ………….. ……..مدرک: ………………. –   نام پدر: ………………….. –  شماره شناسنامه: ………   به نشانی محل فعالیت:……………………………………………………………………………………………  –  تلفن:…………………  – همراه : ………………   و  به  نشانی منزل: …………………………………………………………………………. ا یمیل:……………………………..  آدرس اینترنتی وب سایت فروشگاه ………………………………….. به عنوان طرف دوم، به شرح ذیل منعقد می گردد:

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی به صورت wordو قابل پرینت و استفاده آسان .