آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

قرارداد طبخ غذا

10,000 تومان


بخشی از قرارداد

تاریخ : ……….

شماره : ……….

قرارداد طبخ غذا

 

این قرارداد بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران که از این به بعد کارفرما نامیده می شود با نمایندگی …………….. از یک طرف و شرکت ………….. به شماره ثبت …………… به نشانی …………. تلفن ……….. دارای شماره اقتصادی ……………که منبعد پیمانکار نامیده می شود به نمایندگی آقای ………… به موجب تفویض اختیار مندرج در روزنامه رسمی شماره …………. مورخ به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده ۱ ) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از تهیه مواد , طبخ , سرویس دهی و توزیع غذا به صورت روزانه به شرح ذیل در رستوران ( ناهارخوری ) کارخانجات توسط پیمانکار در شش (۶) روز هفته (شنبه الی پنج شنبه ) و تعطیلات رسمی پیش بینی شده ( به صورت کشیک ) با بهره برداری از آشپزخانه کارفرما با تمام تجهیزات و دستگاه های موجود در آن به شرح صورت انواع غذاهای مندرج پیوست شماره یک و با رعایت سایر شرایط مندرج در این قرارداد اوزان انواع غذا برابر پیوست شماره ۲ می باشد .

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد طبخ غذا به صورت word و قابل پرینت و استفاده آسان