آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
قرارداد

قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS)

5,000 تومان

بخشی از متن قرارداد

فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS) نسخه سازمانی

 

ماده ۱٫ طرفین قـرارداد…………………………

این قرارداد بین شرکت …………… به نمایندگی ……… که بعد از این خریدار خوانده می‌شود از یک‌طرف و شرکت …….. به  نمایندگی …….، که بعد از این فروشنده نامیده می‌شود از طرف دیگر، جهت انجام فعالیت‌های موضوع قرارداد، براساس شرایط و مقررات مشروح زیر منعقد می‌گردد.

ماده ۲٫ مـوضوع قرارداد

تأمین سرویس پیام ‌کوتاه جهت دریافت و پاسخگویی به پیام‌های دریافتی و انتقال پیام های کوتاه مربوط به خریدار، به‌صورت دوطرفه از خریدار به شبکه GSM و از شبکه GSM به خریدار، از طریق اتصال به مرکز SMS شرکت ارتباطات سیار و شرکت مگفا.

نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS) به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان.