آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی

3,000 تومان


بخشی از قرارداد

بنام خدا

قرارداد (فروش قطعی یک باب خانه مسکونی)

********

طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای …………………………. فرزند آقای …………………………… دارای شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد ………………………… ساکن: ……………….

طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای …………………………. فرزند آقای …………………………… دارای شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد ………………………….. ساکن: ……………….

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی به صورت word و قابل پرینت و استفاده آسان