آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
قرارداد

قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی

5,000 تومان

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید:

قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی

این قرارداد مابین شرکت ……………… که دراین قرارداد کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقا / خانم ……………………………و به آدرس قانونی …………………………………………………….از یک طرف و شرکت ………………………….. که در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود ، به شماره ثبت ……………….. به نمایندگی آقا / خانم …………………………….. به آدرس قانونی ………………………………………………………………………… در زمینه تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی …………………………………..به شرح ذیل منعقد می گردد.

نمونه قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی به صورت word و قابل پرینت و استفاده آسان .