آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
قرارداد

قرارداد قالب بندی

5,000 تومان

(قرارداد قالب بندی)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد در تاریخ ………………… فی مابین شرکت ……………….. به نمایندگی ……………… به نشانی ………………………….. تلفن ……………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………… فرزند …………….. به شماره‌شناسنامه ………………. صادره از ………………. و به نشانی …………………………. تلفن ………………….. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء می باشد …

 

 

دانلود نمونه قرارداد قالب بندی به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان