آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
قرارداد

قرارداد لوله کشی گاز

5,000 تومان

(قرارداد کانال کشی کولر)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد در تاریخ ……………….. مابین شرکت …………….. به نمایندگی ………………. به نشانی …………………………………  تلفن ………………..  که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………….. فرزند ……………………. به شماره شناسنامه ……………….. و به نشانی ……………………. تلفن ……………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد .

 

دانلود نمونه قرارداد لوله کشی گاز به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان