آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی

5,000 تومان


بخشی از قرارداد

 

نمونه قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی(به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)

فیمابین …………………. که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در ……………….. (که منبعد به نام«فروشنده» نامیده می شود)
و ……………………………………………………… که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در ……………………………… (که منبعد «توزیع کننده» نامیده می شود) توافقاتی بشرح زیر به عمل آمده است.

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد بازرگانی داخلی(به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات) به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .