آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
قرارداد

قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار

5,000 تومان

(قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد فیمابین شهرداری ………………. استان …………..به آدرس: ……… ……… ………. ……….. ……… ……..به نمایندگی آقای/خانم …………….که منبعد در این قرارداد “کارفرما” نامیده می شود از یک طرف و از طرف دیگر شرکت …………………… به شماره ثبت ………………… به نمایندگی …………………. (مدیر عامل) به نشانی ………………………………  که منبعد در این قرارداد مجری نامیده می شود با شرایط زیر منعقد…

دانلود نمونه قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان