آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

قرارداد نظارت (مشاوره به صورت نیمه وقت)

3,000 تومان


بخشی از قرارداد

قرارداد نظارت

(مشاوره به صورت نیمه وقت)

 

موضوع قرارداد
کارفرما
مشاور
شماره قرارداد  
تاریخ قرارداد

این قرارداد بین کانون ………………….. به آدرس ………………………………  که از این پس در این قرارداد کانون نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم ……………………. دارنده شناسنامه شماره:

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد نظارت به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان