آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
Farzanegan_tablo

لیست آسایشگاه های مشهد

1,000 تومان

نمونه ای از لیست آسایشگاه های مشهد

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ آسایشگاه [بیماران معلول [خیریه توس چمن۳۰مقابل
۲ آسایشگاه بیماران کلیوی ش امام خ مفتح۸
۳ آسایشگاه [جانبازان [۳خط پارک ملت
۴ آسایشگاه [جانبازان اعصاب وروان [کد۰۵۱۲ آخر بل وکیل آباد ویلاشهر
۵ آسایشگاه [سالمندان امام رضا[ع بل فکوری  برکپور
۶ آسایشگاه [سالمندان امام رضا[ع بلوار پیروزی
۷ آسایشگاه سالمندان امداد.مرکزجامع خدمات توانبخشی
۸ آسایشگاه سالمندان باران .شبانه روزی ملک آباد
۹ آسایشگاه سالمندان بهار.سرای سالمندان
۱۰ آسایشگاه سالمندان بهار.سرای سالمندان آبوبرق

 

شناسنامه محصول

نام بانک لیست آسایشگاه های مشهد
تعداد اطلاعات ۲۱
نحوه ارسال ایمیل
نوع فایل PDF
اطلاعات شامل نام  | تلفن | آدرس