آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
۱۶۳-۱-۲۰۱۲-۰۳-۰۸۷۶۰۴۹۸

لیست آشپرخانه ها,ظروف کرایه در مشهد

3,000 تومان

نمونه ای از لیست آشپرخانه ها- ظروف کرایه در مشهد

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ آشپزخانه –  ظروف کرایه آزمون .کرایه چی وظروف کرایه بل فلاحی
۲ آشپزخانه – ظروف کرایه آل رضا.ظروف کرایه بل فلسطین
۳ آشپزخانه – ظروف کرایه آل رضا.ظروف کرایه بل فلسطین مق ۳۱
۴ آشپزخانه – ظروف کرایه احسان .کرایه چی بل شهرستانی
۵ آشپزخانه – ظروف کرایه احسان .کرایه چی آب وبرق
۶ آشپزخانه – ظروف کرایه ادیب .ظروف کرایه بل ادیب
۷ آشپزخانه – ظروف کرایه اشراف بل استقلال
۸ آشپزخانه – ظروف کرایه براداران اکبری .کرایه چی گرجی- ح ج کلات- کرایه چی اکبری
۹ آشپزخانه – ظروف کرایه بردران عابدی .کرایه چی همت آباد
۱۰ آشپزخانه – ظروف کرایه پسران موسوی .ظروف کرایه ۶۰متری کار

 

شناسنامه محصول

 

نام بانک لیست آشپرخانه ها- ظروف کرایه در مشهد
تعداد اطلاعات ۶۱
نحوه ارسال ایمیل
نوع فایل PDF
اطلاعات شامل نام  | تلفن | آدرس