آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
lavazeme-khayati

لیست خیاطی های مشهد

42,400 تومان

نمونه ای از لیست خیاطی های مشهد نام – آدرس 

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ خیاطی آبسالان م امام       خیاطی ابسالان (
۲ خیاطی آپادانا خ خسروی
۳ خیاطی آتوسا.پرنگی چ آتش نشانی
۴ خیاطی آرا.زنانه دوزی میثم
۵ خیاطی آراپوشش .آموزشگاه صبا
۶ خیاطی آرش کشاورز
۷ خیاطی آرش پاساژاتحاد
۸ خیاطی آرش خ شوریده
۹ خیاطی آرمان طاهری .زنانه بل سیدمرتضی
۱۰ خیاطی آریا خ شوریده       خیاطی اریا(

 

مشخصات محصول

نام بانک: لیست خیاطی های مشهد
تعداد اطلاعات: ۸۴۹
نحوه ارسال: ایمیل
نوع فایل: PDF
اطلاعات شامل : نام| تلفن | آدرس