آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
۵۱۷-۲۶۶x266[1]

لیست رستوران و چلوکبابی های شهرستان سبزوار

4,800 تومان

نمونه ای از لیست

لیست رستوران و چلوکبابی های شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس
ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ رستوران -چلوکبابی آبشار ج برغمد
۲ رستوران -چلوکبابی آراد مطهری
۳ رستوران -چلوکبابی آشپزباشی مدرن آشپزخانه ۳۰متری دانشگاه نبش چ دانشگاه
۴ رستوران -چلوکبابی آق باباباغ رستوران کهنه آب زیرپای مدرسه
۵ رستوران -چلوکبابی آموزش وپرورش امیرکبیر۳۱مدرسه ستوده
۶ رستوران -چلوکبابی آنی غذا طالقانی
۷ رستوران -چلوکبابی ارم آشپزخانه توحیدشهربلوک۳خ حافظ
۸ رستوران -چلوکبابی افضلی ۳۰متری رازی
۹ رستوران -چلوکبابی افضلی بهار
۱۰ رستوران -چلوکبابی افضلی ۳۰متری رازی

تعداد رکورد: ۹۶