آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
۵۵۰e64e57851a-266x266[1]

لیست شهرداری های شهرستان سبزوار

5,000 تومان

نمونه ای از لیست

لیست شهرداری های شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ شهرداری ۰۱٫ناحیه ۲ چمران چمران یکقطعه دوم جنوبی
۲ شهرداری ۰۱٫ناحیه ۲ چمران چمران یکقطعه دوم جنوبی
۳ شهرداری ۰۱٫ناحیه ۲ چمران نبش خ ابن یمین شرقی
۴ شهرداری ۰۱٫ناحیه ۲سبزوار بل چمران چمران یکم دوم جنوبی پ ۳
۵ شهرداری ۰۱٫ناحیه ۲سبزوار بل چمران چمران یکم دوم جنوبی پ ۳
۶ شهرداری ۰۲٫ناحیه ۲سبزوار بل چمران چمران یکم دوم جنوبی پ ۳
۷ شهرداری آرامستان ۴راه بیمه-جنب مسجدالنبی
۸ شهرداری اتوبوسرانی .پارک موتوری .واحدخطاطی وعمرا بل کشاورز
۹ شهرداری اموراداری شهرداری اسرارشمالی
۱۰ شهرداری اموراداری شهرداری اسرارشمالی

تعداد رکورد: ۱۰۰

دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,