آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
honarstan-266x266[1]

لیست هنرستان های شهرستان سبزوار

2,000 تومان

نمونه ای از لیست

لیست هنرستان های شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ هنرستان ۱۷شهریور ۴۴۲۳۰۸۸۰ ۲۲بهمن
۲ هنرستان ۱۷شهریورخوابگاه ۴۴۲۳۵۸۶۰ ۲۲بهمن
۳ هنرستان ۱۷شهریورمدیریت ۴۴۲۲۳۱۸۰ ۲۲بهمن
۴ هنرستان آینده سازان ۴۴۴۴۴۰۲۵ بین بل مدرس ورضوی
۵ هنرستان الداغی ۴۴۴۵۲۴۲۰ عطاملکجنوبی م ۷تیر
۶ هنرستان امام حسین کارودانش ۴۴۴۵۴۶۳۰ م ۷تیرپشت اوژانس ۱۱۵هنرستان
۷ هنرستان امام علی ۴۴۴۱۵۵۲۵ توحیدشهرخ حافظ
۸ هنرستان ایثارگران الزهرا ۴۴۲۶۲۲۶۸ ۴۱متری رضایی
۹ هنرستان ایثارگران الزهرا ۴۴۲۶۲۲۷۴ ۴۱متری رضایی
۱۰ هنرستان ایزدی ۴۴۶۴۹۲۹۰ ۴۲م انقلاب

تعداد رکورد: ۴۳

دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,