آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
فروش ویژه
image_gallery1

لیست کارخانه های مشهد

490,000 تومان 125,000 تومان

لیست کارخانه های مشهد

دیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ کارخانه [ابتکارتوس [۳خط ش صنعتی توس
۲ کارخانه ابزاربرشی کاوه .خدمات پس ازفروش خلج
۳ کارخانه برق گیرتوس .تولیدبرق گیر ش صنعتی توس
۴ کارخانه پاک ریزتوس ش صنعتی طوس
۵ کارخانه [خوشمزه تفت [۵خط اول فاز
۶ کارخانه دیسک مشهد ش صنعتی توس
۷ کارخانه رضوان توس .صنایع غذایی ش صنعتی توس
۸ کارخانه زعفران بهرامن[۴خط] ش صنعتی توس
۹ کارخانه سخت فلزمشهد ش صنعتی توس
۱۰ کارخانه [شعاع گسترنور[صنایع نور][۲خط ش صنعتی توس

 

شناسنامه محصول

 

نام بانک لیست کارخانه های مشهد
تعداد اطلاعات +۱۰۰۰۰
نحوه ارسال ایمیل + دانلود
نوع فایل EXCEL
اطلاعات شامل نام  | تلفن | آدرس