آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
image_gallery

لیست کتابخانه های مشهد

3,250 تومان

نمونه ای از لیست کتابخانه های مشهد

ردیف صنف نام تلفن آدرس
۱ کتابخانه آستان قدس .امانت وتمدیدکتاب آقایان حرم مطهر
۲ کتابخانه آستان قدس .امانت وتمدیدکتاب بانوان حرم مطهر
۳ کتابخانه آستان قدس .امانت وتمدیدکتاب جوانان پسر حرم مطهر
۴ کتابخانه آستان قدس .تلفنخانه مرکزی [۵خط] حرم مطهر
۵ کتابخانه آستان قدس .مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی خواجه ربیع قبل باغ خواجه
۶ کتابخانه آستان قدس .مرکزی حرم مطهر
۷ کتابخانه آستان قدس .مرکزی .تلفن گویا حرم مطهر
۸ کتابخانه آینده سازان کوهسنگی مقابل زیست خاور
۹ کتابخانه اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی احمدآبادبعثت بین۲و۴
۱۰ کتابخانه اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی احمدآبادبعثت بین۲و۴

 

شناسنامه محصول

نام بانک لیست کتابخانه های مشهد
تعداد اطلاعات ۶۵
نحوه ارسال ایمیل
نوع فایل PDF
اطلاعات شامل نام  | تلفن | آدرس