آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
images-12

متضاد کلمات از G تا L در انگلیسی

3,000 تومان

Opposites in English – Word list – G – L

در این بخش به بیان متضاد کلمات از G تا L می پردازیم.

********************************

ادامه مطلب را از لینک زیر دانلود کنید

Word Opposite
G
general particular, special
generous mean