آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
English-Language

مجموعه لغات زبان کتب دبیرستان همراه با معنی

3,000 تومان

مجموعه لغات زبان کتب دبیرستان همراه با معنی و ترجمه به صورت درس به درس 

شامل:

 لغات کتاب زبان اول دبیرستان به صورت درس به درس  با معنی

 لغات کتاب زبان دوم دبیرستان  به صورت درس به درس با معنی

 لغات کتاب زبان سوم دبیرستان به صورت درس به درس با معنی

 لغات کتاب زبان پیش دانشگاهی به صورت درس به درس با معنی

 لغات کتاب زبان اول دبیرستان به صورت درس به درس  

Lesson 1 address آدرس – نشانی
Lesson 1 again دوباره
Lesson 1 all over سراسر
Lesson 1 all day long در تمام طول روز
Lesson 1 alone تنها

********************************

ادامه مطلب در فایل دانلودی می باشد