آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

نمونه قرارداد اجاره یک باب پارکینگ

5,000 تومان


بخشی از قرارداد

 

قرارداد (اجاره یک باب پارکینگ)

 

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن ……………………………………………………………

طرف دوم قرارداد(مستاجرین):

  • خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. متولد ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. به نشانی: …………………………………………………………………….
  • خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. متولد ………………..دارای شناسنامه شماره ………………..صادره از ……………….. ساکنین تهران به نشانی: …………………………………. و هر دو متساویا و مشاعا، متفقا و متضامنا.

tick_check_done_check_mark_approve دانلود نمونه قرارداد اجاره یک باب پارکینگ به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .