آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

نمونه قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

3,000 تومان


بخشی از قرارداد

 

نمونه قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت

شماره قرارداد عمر:

تاریخ صدور:

تاریخ شروع:

تاریخ انقضاء:

تعداد بیمه شدگان:

حق بیمه سالانه: ……………………… ریال

بین شرکت ……………….. به نشانی تهران، خیابان ………………………………… که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه ………………………. که بیمه گر نامیده می شود قرارداد زیر منعقد می گردد:

ماده اول: موضوع این قرارداد عبارت است از بیمه عمر زمان فوت به هر علت کارکنان بیمه گزار:

ماده دوم: سرمایه بیمه عمر زمانی هر یک از بیمه شدگان مبلغ ………………….. ریال می باشد.

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .