آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

نمونه قرارداد توزیع (وارد کننده انحصاری- توزیع کننده انحصاری)

5,000 تومان


بخشی از قرارداد

 

نمونه

قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی

(وارد کننده انحصاری- توزیع کننده انحصاری)

**********

 

فیمابین …………………. که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در ……………….. (که منبعد به نام«فروشنده» نامیده می شود) و …………………… که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در …………(که منبعد «توزیع کننده» نامیده می شود) توافقاتی بشرح زیر به عمل آمده است.

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد توزیع (وارد کننده انحصاری- توزیع کننده انحصاری) به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .