آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

نمونه قرارداد مشاور پذیرش(فرم ICL_6)

5,000 تومان


بخشی از قرارداد

نمونه قرارداد مشاور پذیرش(فرمICL-6 )

 

* طرفین می توانند علاوه بر مواد زیر، مفاد دیگری را نیز به قرارداد اضافه کنند و نسبت به حذف یا تغییر مواد یا بندهای ستاره دار(*) اقدام نمایند.ضمنا در بندهای تعیین شده با « / » طرفین می توانند یکی از عبارات طرفین «/» را انتخاب کنند.

* تمام صفحات قرارداد و منضمات آن (درصورت وجود) باید توسط طرفین مهر و امضاء شوند.

« قرارداد مشاور پذیرش»

موضوع تبصره ۲ ماده ۷ دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران

 

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد مشاور پذیرش(فرم ICL_6) به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان