آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
images11

نوشتن ایمیل به انگلیسی برای درخواست اطلاعات

3,000 تومان

در این بخش انواع ایمیل ها برای در خواست اطلاعات بیان شده است.برای ادامه مطلب فایل مورد نظر را خریداری کنید

Writing an Email Asking for Information


The Basics

Every email that we write should be professional, friendly and polite. We do this by using clear, plain English (see here for more details).