آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
images (1)

s m s های فلسفی و زیبای انگلیسی با ترجمه

4,000 تومان

در این پست اس ام اس های جالب و زیبایی قرار دادیم که موجب رشد زبان انگلیسی شما میشود.

وبسایت دوستی ها

Don’t go for looks; they can deceive
Don’t go for wealth; even that fades away
Go for someone who makes you smile
Because it takes only a smile to